સંગ્રહ: બીટરૂટ બીજ

અમારા બીટરૂટ બીજ વિશ્વસનીય અને પૌષ્ટિક પાકની લણણી માટે યોગ્ય છે. હાઇબ્રિડ બીટરૂટ બીજ વર્ણસંકર બનાવવા માટે આદર્શ છે, જે વધેલી ઉપજ અને ગુણવત્તામાં સુધારો કરે છે. અમારા પ્રીમિયમ સીડ્સ સાથે હોમગ્રોન બીટના માટીના સ્વાદનો આનંદ લો.

કોઈ ઉત્પાદનો મળ્યાં નથી
ઓછા ફિલ્ટર્સનો ઉપયોગ કરો અથવા બધાને દૂર કરો